Uke 41 / Stema Barge 2

Stema Barge 2 med taubåt Centaurus forventes å ankomme Svartebukt ca. 13-15.10.21 og bli liggende ca. 1 uke for lasting av rock armour.

Obs Obs! Det er oppdaget hummerteiner som ligger i området der lekter og skipstrafikk opererer til/fra kai. Teinene vil bli fjernet ved første anledning. Dette til orientering.

Uke 39 / Centaurus

Taubåten Centaurus er ventet til Svartebukt 30.09.21 morgen. Taubåten skal slepe Stema Barge 2 på neste oppdrag – forventer avgang fra Svartebukt 03.10.21 men dette er væravhengig og kan endres på kort varsel.

Informasjon

Anleggsveien ned til Svartebukt blir stengt for all privat kjøring fra mandag 30.08.21.

Det har vært for mange «nesten uhell», så vi velger å stenge for all privat kjøring og privat ferdsel. Stien som krysser anleggsveien vil være der, men vi minner om at det må vises stor aktsomhet ved kryssing.

Det vil bli satt opp skilter og etterhvert egen bom.

Info til naboer av Svartebukt terminal

Vi har registrert en rekke avvik på syklister, gående og parkering av biler langs anleggsveien ned til Svartebukt. Det har vært endel nesten-uhell som vi ser svært alvorlig på. Det er ikke tillatt å parkere langs anleggsveien, ei heller gå eller sykle. Vi har i perioder stor trafikk av anleggskjøretøy på veien, og vi ønsker ingen ulykker. Det er også stor trafikk på kaia under lasteoperasjonene, og det har vært tilfeller der personbiler har befunnet seg bak hjullastere som rygger. Dette er meget farlig, og skaper vanskelige arbeidsforhold for våre sjåfører.