Uke 28/2016

Det blir reparasjon på kai syd og undergang på vei ned til Svartebukt i uke 28. Ved kjøring på veien ned til Svartebukt Vis Hensyn.

God Sommer.