Informasjon til naboer.

Norsk Stein vil utbedre vanningsanlegget denne vinteren. Dette med en vann kanon i Nord ved kontorene. Samt ett vann anlegg som spyler dumprene før de tipper. Anlegget forventes ferdig vår 2017.