Uke 26/2018

Mobile P er ferdig lastet Lørdag kl.1400 og avgang forventes til å være 1700. White P ankommer Svartebukt Lørdag 1800 og laste start vil være Mandag 0600.