Uke 16/2019

OCEAN ECHO- Svartebukt ankommer 20 til 22April påbegynner lasting 22/4 0700 regner 6 dagers lasting.