Uke 5 / Hagland Boss

Hagland Boss er ventet til Svartebukt 06.02.21 for lasting. Vi forventer ca. 15 timers anløp, all going well.