Uke 36 / Centaurus + Stema Barge 2

Taubåt Centaurus med Stema Barge 2 på slep ventes til Svartebukt 06.09.22 ca. kl 16:00 for lasting. Vi forventer ca. 5-7 dagers opphold, all going well. Det planlegges lasting fredag 09.09.22 kveld, lørdag 10.09.22 ettermiddag/kveld og søndag 11.09.22 kveld.