Viktig Melding

Det har i kveld blitt observert 7 ungdommer på lekteren. Opphold på lekteren er strengt forbudt. Det ligger også fortøyd en fritidsbåt på lekteren. Hvis den ikke blir fjernet umiddelbart så må vi fjerne den. Vi vil nå sette i gang vakt ordning da reglene vi har ikke blir fulgt.

Viktig melding:

Det har ved flere anledninger blitt observert turgåere nede på kaiområde. Anleggsveien og kaiområde er et industriområde. Det er ulovlig å oppholde seg på industriområde samt lekter. Kryssing av anleggsvei er lov med største aktsomhet der det er skiltet. Vi som jobber i Svartebukt ønsker ingen ulykker på området.

Uke 20/2019

Cielo di Dublino – Svartebukt, Larvik / Cotonou, Benin ankommer den 14mai. Vi vil bruke natt fra 15 til 16mai. 17 Mai laster vi ikke. Vi vil også laste lørdag 18.5 fra 0600 frem til 2200, samt bruke søndagen. Natt til Mandag og Tirsdag laster vi.