Informasjon

Anleggsveien ned til Svartebukt blir stengt for all privat kjøring fra mandag 30.08.21.

Det har vært for mange «nesten uhell», så vi velger å stenge for all privat kjøring og privat ferdsel. Stien som krysser anleggsveien vil være der, men vi minner om at det må vises stor aktsomhet ved kryssing.

Det vil bli satt opp skilter og etterhvert egen bom.

Info til naboer av Svartebukt terminal

Vi har registrert en rekke avvik på syklister, gående og parkering av biler langs anleggsveien ned til Svartebukt. Det har vært endel nesten-uhell som vi ser svært alvorlig på. Det er ikke tillatt å parkere langs anleggsveien, ei heller gå eller sykle. Vi har i perioder stor trafikk av anleggskjøretøy på veien, og vi ønsker ingen ulykker. Det er også stor trafikk på kaia under lasteoperasjonene, og det har vært tilfeller der personbiler har befunnet seg bak hjullastere som rygger. Dette er meget farlig, og skaper vanskelige arbeidsforhold for våre sjåfører.

Uke 19 / Stema Barge 2

Stema Barge 2 og taubåten Centaurus ventes til Svartebukt 13.05.21 kveld eller 14.05.21 morgen, for lasting. Avgang forventes ca. 24.05.21.

Fredag 14.05.21 lastes det til kl 22:00 og lørdag 15.05.21 lastes det også til kl 22:00. Det blir ingen lasting søndag 16.05.21 og mandag 17.05.21.