Uke 26-27/2018

MV White Pearl planlegger avgang lørdag 30.06.18 ettermiddag/kveld. På søndag 01.07.18 kveld ankommer MV Curacao Pearl. Lasting av Curacao Pearl er planlagt starte mandag 02.07.18 kl 06:00, og skipet blir etter planen liggende til 08-09.07.18.

Uke25/2018

Vi har ved flere anledninger observert uvedkommende inne på vårt havne anlegg i Svartebukt. Det er strengt forbudt for uvedkommende og oppholde seg på vårt anlegg uten synlighetstøy/vernetøy. Alle besøkende skal henvende seg til operatører eller kontor ved ankomst.

Uke 26/2018

Mobile P er ferdig lastet Lørdag kl.1400 og avgang forventes til å være 1700. White P ankommer Svartebukt Lørdag 1800 og laste start vil være Mandag 0600.