Viktig melding:

Det har ved flere anledninger blitt observert turgåere nede på kaiområde. Anleggsveien og kaiområde er et industriområde. Det er ulovlig å oppholde seg på industriområde samt lekter. Kryssing av anleggsvei er lov med største aktsomhet der det er skiltet. Vi som jobber i Svartebukt ønsker ingen ulykker på området.