Info til naboer av Svartebukt terminal

Vi har registrert en rekke avvik på syklister, gående og parkering av biler langs anleggsveien ned til Svartebukt. Det har vært endel nesten-uhell som vi ser svært alvorlig på. Det er ikke tillatt å parkere langs anleggsveien, ei heller gå eller sykle. Vi har i perioder stor trafikk av anleggskjøretøy på veien, og vi ønsker ingen ulykker. Det er også stor trafikk på kaia under lasteoperasjonene, og det har vært tilfeller der personbiler har befunnet seg bak hjullastere som rygger. Dette er meget farlig, og skaper vanskelige arbeidsforhold for våre sjåfører.