Uke 41 / Stema Barge 2

Stema Barge 2 med taubåt Centaurus forventes å ankomme Svartebukt ca. 13-15.10.21 og bli liggende ca. 1 uke for lasting av rock armour.

Obs Obs! Det er oppdaget hummerteiner som ligger i området der lekter og skipstrafikk opererer til/fra kai. Teinene vil bli fjernet ved første anledning. Dette til orientering.