Uke 10 / Liamare

Liamare ventes til Svartebukt 12.03.22 kveld – det lastes noen timer lørdag kveld – stopp søndag og fortsetter natt til mandag. Forventer avgang mandag 14.03.22 ettermiddag.

Uke 41 / Stema Barge 2

Stema Barge 2 med taubåt Centaurus forventes å ankomme Svartebukt ca. 13-15.10.21 og bli liggende ca. 1 uke for lasting av rock armour.

Obs Obs! Det er oppdaget hummerteiner som ligger i området der lekter og skipstrafikk opererer til/fra kai. Teinene vil bli fjernet ved første anledning. Dette til orientering.

Uke 39 / Centaurus

Taubåten Centaurus er ventet til Svartebukt 30.09.21 morgen. Taubåten skal slepe Stema Barge 2 på neste oppdrag – forventer avgang fra Svartebukt 03.10.21 men dette er væravhengig og kan endres på kort varsel.

Informasjon

Anleggsveien ned til Svartebukt blir stengt for all privat kjøring fra mandag 30.08.21.

Det har vært for mange «nesten uhell», så vi velger å stenge for all privat kjøring og privat ferdsel. Stien som krysser anleggsveien vil være der, men vi minner om at det må vises stor aktsomhet ved kryssing.

Det vil bli satt opp skilter og etterhvert egen bom.